Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.116.235,74 zł, co stanowi 128 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2015 roku ( tj. 8.714.559,97 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2016 roku przychody Spółki wyniosły 20.832.094,50 zł netto, co stanowi 124 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (tj. 16.798.517,78 zł).