Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 714 559,97 zł, co stanowi 149,14 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku ( tj. 5 843 038,47 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2015 roku przychody Spółki wyniosły 16 798 517,78 zł netto, co stanowi 137,07 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (tj. 12 255 596,71 zł).