Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 5 841 539,17 zł, co stanowi 195,49 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku (wyniosły 2 988 220,99 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lutego 2014 roku przychody Spółki wyniosły 12 254 097,41 zł netto, co stanowi 195,87 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 6 256 170,90 zł).