Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.988.802,33 zł, co stanowi 146,47% wartości przychodów osiągniętych w lutym 2012 roku (wyniosły 2.040.568,06zł).