Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lutym 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lutym 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.040.568,06 zł, co stanowi 153,87 % wartości przychodów osiągniętych w lutym 2011 roku (wyniosły 1.326.139,14 zł).