Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 17.098.127,00 zł netto, co stanowi blisko 144% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku (kiedy to wyniosły 11.840.891,03 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2020 roku przychody Spółki wyniosły 181.474.235,29 zł netto, co stanowi blisko 138% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 131.474.433,73 zł).