INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LISTOPADZIE 2019 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LISTOPADZIE 2019 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.840.891,03 zł netto, co stanowi blisko 126% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku (kiedy to wyniosły 9.419.123,69 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2019 roku przychody Spółki wyniosły 131.474.433,73 zł netto, co stanowi blisko 117% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 112.251.564,07 zł).
Wartości przychodów zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.