INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LISTOPADZIE 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LISTOPADZIE 2018 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10.824.558,41 zł, co stanowi blisko 101% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2017 roku (kiedy to przychody wyniosły 10.706.240,42 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2018 roku przychody Spółki wyniosły ok. 122.236.946,02 zł netto, co stanowi blisko 99% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to przychody wyniosły 122.927.554,70 zł).