INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LISTOPADZIE 2017 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LISTOPADZIE 2017 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10.706.240,42 zł, co stanowi blisko 110% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku (kiedy to przychody wyniosły 9.772.861,97 zł).Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2017 roku przychody Spółki wyniosły ok. 122.927.554,70 zł netto, co stanowi blisko 111 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to przychody wyniosły 110.592.399,52 zł).