Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 772 861,97 zł, co stanowi blisko 122% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły 7 988 709,47 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2016 roku przychody Spółki wyniosły ok. 110 592 399,52 zł netto, co stanowi blisko 112% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły 98 373 953,82 zł).