Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 620 402,17 zł, co stanowi 157,35 % wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku (wyniosły 4 842 996,37 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2014 roku przychody Spółki wyniosły 75 158 687,20 zł netto, co stanowi 181,04 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 41 515 010,30 zł).