Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.842.996.31 zł, co stanowi 187,01 % wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2012 roku (wyniosły 2.589.762.88 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2013 roku przychody Spółki wyniosły 41.515.010.18 zł netto, co stanowi 161,40 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 25.721.611.03 zł).