Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w listopadzie 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w listopadzie 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.589.762,88 zł, co stanowi 150,08% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2011 roku (wyniosły 1.725.565,68 zł).