Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 16.143.988,62 zł netto, co stanowi blisko 119 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku (kiedy to wyniosły 13.582.618,79 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2020 roku przychody Spółki wyniosły 114.538.400,36 zł netto, co stanowi blisko 137 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 83.777.994,45 zł).