Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2019 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2019 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 13.317.561,29 zł netto, co stanowi blisko 131 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku (kiedy to wyniosły 10.161.863,50 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2019 roku przychody Spółki wyniosły 83.512.936,95 zł netto, co stanowi blisko 117 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 71.410.673,10 zł).
Wartości przychodów za rok 2018 zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.