INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LIPCU 2018 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LIPCU 2018 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.358.503,87 zł netto, co stanowi blisko 110% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2017 roku (kiedy to wyniosły 10.331.895,64 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2018 roku przychody Spółki wyniosły 79.363.335,39 zł netto, co stanowi blisko 99% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to wyniosły 79.948.422,88 zł).