INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LIPCU 2017 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W LIPCU 2017 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10 331 895,64 zł, co stanowi blisko 108% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2016 roku, kiedy to przychody wyniosły 9 587 675,10 zł.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2017 roku przychody Spółki wyniosły ok. 79 948 422,88 zł netto, co stanowi blisko 110% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku, kiedy to przychody wyniosły 72 730 017,06 zł.