Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.587.675,10 zł, co stanowi 107% wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2015 roku _kiedy to przychody wyniosły 8 957 344,29 zł.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2016 r. przychody Spółki wyniosły ok. 72.730.017,06 zł netto, co stanowi 115 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku _kiedy to przychody wyniosły 63 060 685,81 zł.