Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 957 344,29 zł, co stanowi 126,61 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2014 roku (wyniosły 7 074 909,56 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2015 roku przychody Spółki wyniosły 63 060 685,81 zł netto, co stanowi 137,09 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 45 999 603,17zł).