Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 946 478,64 zł, co stanowi 168,12 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2013 roku (wyniosły 4 131 808,40 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2014 roku przychody Spółki wyniosły 45 871 172,25 zł netto, co stanowi 193,75 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 23 674 898,71 zł).