Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.131.808,40 zł, co stanowi 174,28 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2012 roku (wyniosły 2.370.848,85zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do lipca 2013 roku przychody Spółki wyniosły 23.674.898,71 zł netto, co stanowi 150,97 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 15.681.572,86zł).