Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w lipcu 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w lipcu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.370.848,85 zł, co stanowi 162,65 % wartości przychodów osiągniętych w lipcu 2011 roku (wyniosły 1.457.646,11zł).