Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2021 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2021 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 23.173.091,24 zł netto, co stanowi blisko 129% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2020 roku (kiedy to wyniosły 17.906.313,76 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2021 roku przychody Spółki wyniosły 87.873.322,39 zł netto, co stanowi blisko 139% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku (kiedy to wyniosły 63.245.141,76 zł).