Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 17.906.313,76 zł netto, co stanowi blisko 137% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku (kiedy to wyniosły 13.035.899,24 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku przychody Spółki wyniosły 63.245.141,76 zł netto, co stanowi blisko 128% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły  49.253.710,05  zł).