Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2019 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2019 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 13.035.899,24 zł netto, co stanowi blisko 121 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2018 roku (kiedy to wyniosły  10.744.810,62  zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2019 roku przychody Spółki wyniosły 49.253.710,05 zł netto, co stanowi blisko 102 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły  48.134.047,77  zł).