Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2018 roku – 23.05.2018

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2018 roku – 23.05.2018

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10.744.810,62 zł netto, co stanowi blisko 95 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2017 roku (kiedy to wyniosły 11.369.608,62 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku przychody Spółki wyniosły 48.134.047,77 zł netto, co stanowi blisko 97 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to wyniosły 49 481 619,44 zł).