INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W KWIETNIU 2017 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W KWIETNIU 2017 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.369.608,62 zł netto, co stanowi blisko 99 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku (kiedy to wyniosły 11.491.175,91 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2017 roku przychody Spółki wyniosły 49 481 619,44 zł netto, co stanowi blisko 117 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to wyniosły 42.282.117,26 zł).