Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11 491 175,91 zł, co stanowi 120,29 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku (wyniosły 9 552 792,40 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku przychody Spółki wyniosły 42 282 117,26 zł netto, co stanowi 115,73 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 36 534 387,20 zł).