Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9 552 792,40 zł, co stanowi 134,70 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2014 roku (wyniosły 7 091 893,93 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku przychody Spółki wyniosły 36 534 387,20 zł netto, co stanowi 139,49 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (wyniosły 26 191 856,65 zł).