Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 091 893,93 zł, co stanowi 199,27 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku (wyniosły 3 559 018,31 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2014 roku przychody Spółki wyniosły 26 191 856,65 zł netto, co stanowi 197,80 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 13 241 389,71 zł).