Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.539.018,31 zł, co stanowi 145,31% wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2012 roku (wyniosły 2.435.439,18 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do kwietnia 2013 roku przychody Spółki wyniosły 13.241.389,71 zł netto, co stanowi 154,72 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 8.558.462,63 zł).