Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w kwietniu 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w kwietniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.435.439,18 zł, co stanowi 169,13 % wartości przychodów osiągniętych w kwietniu 2011 roku (wyniosły 1.440.007,74 zł).