Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 15.908.988,75 zł netto, co stanowi blisko 143% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2019 roku (kiedy to wyniosły 11.158.705,87 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2020 roku przychody Spółki wyniosły 197.383.229,12 zł netto, co stanowi blisko 138% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 142.633.139,60 zł).