Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2019 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2019 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 11.158.705,87 zł netto, co stanowi blisko 148% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2018 roku (kiedy to wyniosły 7.535.425,71 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2019 roku przychody Spółki wyniosły 142.633.139,60 zł netto, co stanowi blisko 120% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 118.576.506,07 zł).
Wartości przychodów zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.