Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2018 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2018 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8.899.660,65 zł, co stanowi blisko 115% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku (kiedy to przychody wyniosły 7.767.820,24 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2018 roku przychody Spółki wyniosły ok. 131.138.941,99 zł netto, co stanowi blisko 100% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to przychody wyniosły 130.695.374,94 zł).