Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2017 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7.767.820,24 zł, co stanowi blisko 106% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku (kiedy to przychody wyniosły 7.358.391,58 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2017 roku przychody Spółki wyniosły ok. 130.695.374,94 zł netto, co stanowi blisko 111 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to przychody wyniosły 117.950.894,41 zł).