Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2016

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2016

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 358 391,58 zł, co stanowi blisko 84 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2015 roku (kiedy to wyniosły 8 740 880,98 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2016 roku przychody Spółki wyniosły 117 950 894,41 zł netto, co stanowi blisko 109 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy to wyniosły 107 720 394,05 zł).