Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2015 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 740 880,98 zł, co stanowi 145,28 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2014 roku (kiedy to wyniosły 6 016 413,33 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2015 roku przychody Spółki wyniosły 107 271 962,79 zł netto, co stanowi 132,15 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy to wyniosły 81 175 499,53 zł).