Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 6 032 637,77 zł, co stanowi 123,55 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2013 roku (wyniosły 4 882 677,23 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2014 roku przychody Spółki wyniosły 81 191 723,97 zł netto, co stanowi 174,99 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 46 397 687,53 zł).