Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4 883 078,16 zł, co stanowi 236,23 % wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku (wyniosły 2 067 129,67 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do grudnia 2013 roku przychody Spółki wyniosły 46 398 088,34 zł netto, co stanowi 166,97 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 27 788 740,70 zł).