Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 17.709.123,36 zł netto, co stanowi blisko 169 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2019 roku (kiedy to wyniosły 10.495.528,67 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2020 roku przychody Spółki wyniosły 98.394.411,74 zł netto, co stanowi blisko 140 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 70.195.375,66 zł).