INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W CZERWCU 2019 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH W CZERWCU 2019 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10.495.528,67 zł netto, co stanowi blisko 109 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku (kiedy to wyniosły 9.640.248,94 zł).
Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2019 roku przychody Spółki wyniosły 70.195.375,66 zł netto, co stanowi blisko 115 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 61.248.809,55 zł).
Sumaryczne wartości przychodów zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.