Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2018 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2018 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.756.949,05 zł netto, co stanowi blisko 95% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2017 roku (kiedy to wyniosły 10.302.369,46 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2018 roku przychody Spółki wyniosły 68.004.831,52 zł netto, co stanowi blisko 98% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to wyniosły 69.616.327,24 zł).