Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2017 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 10.302.369,46 zł netto, co stanowi blisko 116 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2016 roku (kiedy to wyniosły 8.906.183,38 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2017 roku przychody Spółki wyniosły 69.616.327,24 zł netto, co stanowi blisko 110 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku (kiedy to wyniosły 63.140.268,17 zł).