Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2016 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń w czerwcu 2016 roku Spółka zrealizowała przychody na poziomie ok. 8.906.183,38 zł, co stanowi 106 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku (kiedy to wyniosły 8.405.112,15 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2016 roku przychody Spółki wyniosły 63.140.268,17 zł netto, co stanowi 117 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy to wyniosły 54.095.785,62 zł).