Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2015 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2015 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń w czerwcu 2015 roku Spółka zrealizowała przychody na poziomie ok. 8 405 112,15 zł, co stanowi 131,22 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2014 roku (kiedy to wyniosły 6 405 594,14 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2015 roku przychody Spółki wyniosły 54 095 785,62 zł netto, co stanowi 138,98 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2014 roku (kiedy to wyniosły 38 924 693,61zł).