Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w czerwcu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w czerwcu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 3.289.326,76 zł, co stanowi 144,65 % wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2012 roku (wyniosły 2.273.920,18zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2013 roku przychody Spółki wyniosły 19.552.035,17 zł netto, co stanowi 148,93 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 13.128.469,25).