Historia Spółki

Historia Spółki

Historia firmy :

SFD S.A. rozpoczęła działalność w dniu 1 listopada 2010 roku na bazie wniesionej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa kulturystyka.pl Mateusz Pazdan. W związku z tym, że SFD S.A. przejęła działalność od kulturystyka.pl Mateusz Pazdan historia działalności kulturystyka.pl Mateusz Pazdan będzie właściwie prezentować i tłumaczyć specyfikę działalności Spółki.

 

W 2000 roku została utworzona pierwsza strona internetowa stworzona przez obecnego Prezesa Zarządu SFD S.A. Pana Mateusza Pazdana, zamieszczona pod adresem www.kulturystyka.pl oraz pierwsze autorskie forum dyskusyjne zamieszczone pod adresem www.sfd.pl.

We wrześniu 2000 roku została powołana do życia działalność gospodarcza pod nazwą kulturystyka.pl Mateusz Pazdan.

W dniu 27 października 2010 roku został zawarty Akt Notarialny Rep. 12785/2010 zawiązania spółki akcyjnej. Założycielami spółki byli Pan Mateusz Dominik Pazdan i LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent został zarejestrowany pod nazwą SFD S.A. z siedzibą w Opolu w dniu 16 grudnia 2010 roku pod numerem KRS 0000373427.

Kapitał zakładowy nowo zawiązanej spółki SFD S.A. składał się z akcji serii A i B, które zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci przedsiębiorstwa pod nazwą kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego oraz akcji serii C, które zostały objęte i opłacone gotówką przez LST CAPITAL S.A.. Akcje serii A, B i C zostały opłacone w całości. Wniesienie aportu nastąpiło w dniu 1 listopada 2010 roku.

W dniu 10 marca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie.

W dniu 22 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E  z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie.

W dniu 13.12.2012 Spółka nabyła 100% udziałów Black Master Sp. z o.o. będącej właścicielem działki położonej w centrum Opola przy ulicy Głogowskiej nr 23 C o powierzchni 0,3089 ha, zabudowanej dwoma budynkami biurowo – magazynowymi o powierzchni łącznej ok. 1350 m2. Zarząd SFD S.A zorganizowała we wskazanej nieruchomości biura oraz magazyn produktów. Kapitał zakładowy Black Master Sp. z o.o. wynosi 250.000 zł i składa się z 500 udziałów o łącznej wartości 250.000 zł. Do SFD S.A. należy 100% kapitału zakładowego tej spółki.

W dniu 19.02.2013 Spółka utworzyła SFD-Pharm Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ulicy Głogowskiej nr 23 C, NIP 7543070422, KRS 0000453945. Kapitał zakładowy SFD-Pharm Sp. z o.o. wynosi 50.000 zł i składa się z 1000 udziałów o łącznej wartości 50.000 zł. Do SFD S.A. należy 100% kapitału zakładowego tej spółki.

W dniu 30 kwietnia 2014 roku SFD S.A. utworzyła BERSERK LABS Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Opolu przy ul. Głogowskiej 23 C, REGON: 161585582. Spółka została powołana w celu wprowadzenia do obrotu suplementów diety pod nową marką własną. Kapitał zakładowy BERSERK LABS Sp. z o.o. wynosi 50.000 zł i składa się z 100 udziałów o łącznej wartości 50.000 zł. Do SFD S.A. należy 100% kapitału zakładowego tej spółki.