Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 17 maja 2021 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 31 maja 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.