Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2019 rok – 29 maja 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.